Priebeh čítania výkladu osudu z knižníc palmových listov

– odobratie odtlačku palca, jeho odfotografovanie a odoslanie za vašej prítomnosti, ako jedinej informácie o vás indickému kňazovi Nádí

– spojenie sa s indickým kňazom Nádí pomocou audiovizuálneho hovoru

– hľadanie vášho palmového listu

– čítanie vášho osudu z vášho palmového listu z knižnice palmových listov

– sprevádzanie počas celého obradu a vysvetlenie širších súvislostí

– preklad zo starotamilštiny do súčasnej tamilštiny, následne profesionálny preklad z anglického do slovenského jazyka

– audiozáznam výkladu

– sprostredkovanie zaistenia rituálov nápravných opatrení vyplývajúcich z čítania vášho palmového listu

Na výklad je nutné sa vopred objednať a vyhradiť si naň niekedy aj niekoľko hodín. Čas výkladu je u každého individuálny, tak ako aj odporúčané rituály, nápravné opatrenia, ktoré odstránia, minimalizujú problémy, bloky a vyčistia a zrušia predchádzajúcu karmu.

Cena výkladu: 160 eur